De Werkwijzer!

Jouw contract en alles wat daarmee te maken heeft!

CAO MKMB Kinderopvang

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. Voor de CAO vallen we onder de landelijke CAO Kinderopvang 

De CAO lees je hier:
CAO Kinderopvang

Koppelen Personenregister Kinderopvang

Om bij ons te mogen werken moet je een koppel verzoek indienen via het personenregister kinderopvang. Dat via deze link.  

Ben je al geregistreerd? Dan hoef je alleen een koppelverzoek in te dienen!

Diplomacheck Kinderopvang

Om te mogen werken als Pedagogisch Medewerker is er een  minimale opleidingseis:  Check de diplomacheck speciaal voor de kinderopvang.

Daarnaast voldoe je aan onderstaande eisen: 

  • Certificaat Kinder-EHBO
  • CertificaatBabyspecialist ( als je werkt met baby’s 0-1 jaar )
  • Taalniveau 3F  ( verplicht vanaf 01-01-2025 )

Werktijden

Je werkt volgens het dienstrooster het afgesproken aantal uren per week. Wij proberen je zoveel mogelijk hele dagen aanwezig te laten zijn op de groep. Dit zorgt voor rust en structuur en continuïteit.

Per groep moet er altijd één vaste PM’er op de groep aanwezig zijn, er mogen dus niet meer dan één/ twee PM’ers op vakantie, dit om de continuïteit binnen de groep te handhaven.

Dit zijn onze werktijden:
– DA: 7.30 tot 17.00
– DB: 8.15 tot 17.45
– DC: 9.00 tot 18.30
– DK: 8.00 tot 17.15 (kantoor)

Zorg dat je met openen minstens 5 minuten eerder aanwezig bent, zodat je open bent als de eerste ouders komen!

Op de BSO hanteren we andere werktijden i.v.m. de schooltijden van de kinderen.

Overwerk

Moet je langer blijven aan het einde van je dienst door bijvoorbeeld drukte op je groep of ouders die te laat hun kind komen halen? Dan mag je deze overuren natuurlijk altijd indienen via de app. Ook uren na werktijd voor een vergadering kan je declareren.

Jouw vestigingsmanager is verantwoordelijk voor het goedkeuren van extra gewerkte uren.

Overuren betalen wij altijd uit, tenzij we dit anders hebben afgesproken met jou.

Reiskosten woon / werk

De bedrijfsregeling reiskosten bij Kids voor Kinderen vergoed per 01-01-2024 €0,24 onbelast per kilometer met een maximum bedrag van € 75,- per maand. Het maakt niet uit met welk vervoer je naar het werk komt 🙂 en er geldt ook geen minimum aantal kilometers.