Gezond & Veilig

Speerpunten veiligheid & gezondheid

Veilige en gezonde kinderopvang: Dat klinkt eenvoudig, maar hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk? Met de invoering van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang per januari 2018 is er veel veranderd voor de kinderopvang.

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze Kids voor Kinderen locatie’s in Baarn en Hilversum werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Om de veiligheid en gezondheid van kinderen en pedagogisch medewerkers bij Kids voor Kinderen, maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen, hebben we duidelijke werkafspraken gemaakt. Deze kan je nalezen in ons beleid Veiligheid & Gezondheid voor kinderdagverblijf Baarn, buitenschoolse opvang Baarn en het kinderdagverblijf in Hilversum.

Speerpunten:

  • We werken met een Vierogenprincipe.
  • Normen en waarden zijn belangrijk.
  • We maken duidelijke afspraken met elkaar.
  • Pedagogische Medewerkers hebben allemaal een diploma Kinder-EHBO.
  • We hebben een open aanspreekcultuur.

Gezond eten & drinken voor kinderen

Voor een gezond eetpatroon is het goed voor kinderen om op jonge leeftijd al aan verschillende smaken te wennen. Dit stimuleren we onder andere door samen aan tafel te eten. Bij Kids voor Kinderen krijgt jouw kind gezond en gevarieerd eten. We eten iedere dag vers fruit en maken we een verse fruithap voor jouw baby.

Kinderen krijgen gezonde tussendoortjes zoals komkommer, paprika, worteltjes en tomaatjes. Ook gebruiken we volkoren biscuitjes en volkoren brood en gezond beleg.

Bij Kids voor Kinderen drinken kinderen water en (lauwe) thee. Water geven soms een smaakje door er bijvoorbeeld citroen of lemon schijfjes aan toe te voegen. Water drinken is enorm gezond voor kinderen. In ranja en in op het oog verantwoorde diksap zitten enorm veel slechte suikers. Daarom geven we dit niet. Dit past goed in onze visie op gezonde kinderopvang. Kinderen zijn er helemaal aan gewend en vinden het lekker – ouders zijn enthousiast omdat het past in een gezond leefpatroon!

Warme lunch of boterham voor je kind

Op het kinderdagverblijf is er voldoende keuze voor je kind! Bijvoorbeeld een warme lunch? Dat is gezond! Madaga kookt voor Kids voor Kinderen verse, biologische, warme gerechten voor ‘s middag. Alles wat Madaga kookt is van topkwaliteit, makkelijk op te warmen, veilig en heeft een eerlijke prijs. Voor de warme lunch betaald u een toeslag van €3,50 per lunch.

Een warme maaltijd bevat niet meer calorieën dan een broodmaaltijd, maar heeft wel meer voedingsstoffen. Heel gezond dus. Wil je liever dat jouw kind een boterham tussen de middag eet? Dan is dat geen enkel probleem. Bij Kids voor Kinderen kies je als ouder zelf voor een brood-lunch of een warme lunch voor je kind!

Bewust omgaan met de natuur

Iedere vestiging van Kids voor Kinderen heeft een eigen moestuintje. Door samen te zaaien en te oogsten leert jouw kind waar groenten en fruit vandaan komen en leert het bewuster te eten. Samen zorgen we voor de kippetjes in de tuin. Ze zijn heel erg tam en mogen loslopen. Ze leggen ook eitjes, die eten we soms op of maken er wat lekkers van.

Melden van huiselijk geweld en kindermishandeling!

Kindermishandeling in welke vorm dan ook is verschrikkelijk. Kids voor Kinderen vind een goede signalering enorm belangrijk. Iedereen, die direct of indirect met kinderen werkt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf juni 2013 is er in Nederland een Meldcode die verplicht is voor iedereen die vanuit beroepsmatig handelen te maken heeft met kinderen en hun ouders.

Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk dat onze medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en durven handelen. De meldcode die wij gebruiken is speciaal geschreven voor de kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van de meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen.

Jaarlijks bespreken we de meldcode en brengen we deze onder de aandacht bij alle  (pedagogisch)medewerkers. Dit doen we door speciale themabijeenkomsten. Jaarlijks krijgen alle medewerkers de training ‘Werken met een Meldcode’ via onze educatiepartners.

Bij Kids voor Kinderen is de kwaliteitsmanager de aandachtsfunctionaris voor de meldcode.

5-Stappenplan Meldcode

  • In kaart brengen van signalen.
  • Overleggen met een collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis.
  • Gesprek met de cliënt.
  • Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
  • Beslissen: hulp organiseren of melden.

Heb je vragen over de Meldcode? Neem dan contact op met de kwaliteitsmanager!