Locatie Hilversum 035 - 6282515
Locatie Baarn 035 - 5430309

App & Ouderportaal

We hebben een handige app en ouderportaal voor ouders. Je hebt alle belangrijke informatie bij de hand en je leest én ziet hoe het met je kindje gaat!

Het registratienummer begint met 2058- . Direct na het streepje komt het debiteur-nummer. Dit kan je vinden op de factuur. Het wordt dus bijv.: 2058-1234
Het e-mailadres dat je moet gebruiken is het e-mailadres van de ouder die ook onze facturen ontvangt. Dit e-mailadres is gekoppeld aan de app.

Inloggen in de app gaat voor alle gezinsleden met hetzelfde e-mailadres. Dat is het e-mailadres dat we gekoppeld hebben aan jullie gezinsaccount. Je kan dus het e-mailadres van je partner proberen als je eigen e-mailadres niet werkt. Lukt het niet? Stuur dan een bericht naar bart@kidsvoorkinderen.nl.

Plaatsingsovereenkomst & Financiën

We maken duidelijke afspraken over de kinderopvang. Dan weet je precies wat je mag verwachten van ons. Gewoon goed geregeld, dat is een prettige gedachte.

Kids voor Kinderen stuurt een digitale plaatsingsovereenkomst. Deze kan je ondertekenen op de computer, tablet of smartphone. Heel gemakkelijk en snel. Na ondertekening ontvang je – en ook wij – een ondertekend exemplaar per email. Dit bespaart het milieu en onnodige kosten. Het is niet mogelijk een papieren kopie op te vragen.

Dit komt omdat je – voordat je de eerste plaatsingsovereenkomst al ondertekend had – al een nieuwe gewijzigde overeenkomst hebt gekregen van ons. Bijvoorbeeld omdat toch het aantal opvangdagen zijn gewijzigd. Omdat de vorige overeenkomst al verzonden is kunnen wij dit niet ongedaan maken. Je kunt de herinneringen negeren. Deze ontvang je slechts 2 keer en daarna wordt de oude overeenkomst uit het systeem gehaald. Sorry voor dit ongemak!

De standaard opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen kan makkelijk en snel door een e-mail te sturen naar ons. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Let er ook altijd op dat je bij een opzegging ook de eventuele Kinderopvangtoeslag stopzet!

 • tot​ ​3​ ​maanden​ ​voor​ ​de​ ​ingangsdatum​ ​bedragen​ ​de​ ​annuleringskosten​ ​de​ ​kosten​ ​voor​ ​één​ ​maand​ ​kinderopvang​ ​conform​ ​de plaatsingsovereenkomst.
 • ​bij​ ​annulering​ ​langer​ ​dan​ ​3​ ​maanden​ ​voor​ ​de​ ​ingangsdatum​ ​bedragen​ ​de​ ​annuleringskosten​ ​25%​ ​van​ ​de​ ​kosten​ ​voor​ ​één​ ​maand kinderopvang​ ​conform​ ​de​ ​plaatsingsovereenkomst.

Op de eerste factuur zie je de kosten voor de kinderopvang volgens de plaatsingsovereenkomst, de afgesproken wendagen en de eenmalige administratiekosten! Wanneer de kinderopvang later start in de maand of eerder stopt, is berekening van het aantal uren kinderopvang afwijkend ten opzichte van de normale maandfactuur. Hieronder een handige uitleg met de berekening:

Ouders die later starten met de opvang van kindje, daarbij wordt de factuur van de startmaand berekend op basis van een naar ratio berekening van de betreffende maand.

Voorbeeld:
Gemiddeld maandbedrag voor 1 dag is €395,-
– dan zal bij aanvang op 14 januari standaard 17/31 van het maandbedrag worden gefactureerd.
– dan zal bij opzegging op 14 januari standaard 14/31 van het maandbedrag gefactureerd.

Het maandbedrag wordt berekend op basis van de jaarprijs ( uurprijs x 11 uren p.d. x 52 weken : 12 maanden = maandbedrag)

Hoe zit het met de (door)berekening van de uren op nationale feestdagen? Deze vraag komt weleens voorbij en daarom hebben we er een f.a.q. over geschreven.

De uitleg is twee-ledig, enerzijds hebben we bij de start van ons bedrijf rekening gehouden met de feestdagen en anderzijds is er door het systeem van kinderopvangtoeslag en de aansluiting bij de CAO ook een aanpassing geweest. Beide ten gunste van de uurprijs en jullie als ouder.

Hieronder een puntsgewijze uitleg:

 • Bij de start van Kids voor Kinderen hebben we een uurprijs bepaald waarbij rekening is gehouden met de sluitingsdagen door nationale feestdagen. (We hebben destijds een jaarprijs bepaald minus de feestdagen.)
Daarna zijn we aangesloten bij de CAO Kinderopvang en kwam voor ouders de mogelijkheid om Kinderopvangtoeslag aan te vragen:
 • Onze uurprijs is toen niet aangepast voor wat betreft de feestdagen, dat hadden we kunnen doen om onderstaande redenen:
  1. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door; De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten. Kids voor Kinderen is gebonden aan de CAO kinderopvang. Op nationale feestdagen zijn we gesloten en onze medewerkers hebben recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Ook de huisvestingskosten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen.
  2. Stel dat we de uren van feestdagen uit de berekening zouden halen, dan zou de uurprijs stijgen. Hierdoor zou de te ontvangen kinderopvangtoeslag lager worden. De kosten voor kinderopvang zouden dan hoger worden, zelfs na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
 • Ouders ontvangen gewoon kinderopvangtoeslag op de dagen dat we gesloten zijn. Deze contractdagen maken deel uit van de plaatsingsovereenkomst.

Openingstijden en dagen ruilen

Goed contact en duidelijkheid vinden wij erg belangrijk. Bij ons weet je vooraf waar je aan toe bent, dat is wel zo prettig!

Kids voor Kinderen sluit ieder jaar op nationale feestdagen. Deze dagen zijn al verrekend in de maandprijs. Zie voor meer uitleg, de volgende f.a.q.
Hieronder staan de sluitingsdagen van het komende jaar:

Sluitingsdagen
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag (om de 5 jaar –  nu in 2025)
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Tweede Kerstdag
Nieuwjaarsdag

Hoe zit het met de (door)berekening van de uren op nationale feestdagen? Deze vraag komt weleens voorbij en daarom hebben we er een f.a.q. over geschreven.

De uitleg is twee-ledig, enerzijds hebben we bij de start van ons bedrijf rekening gehouden met de feestdagen en anderzijds is er door het systeem van kinderopvangtoeslag en de aansluiting bij de CAO ook een aanpassing geweest. Beide ten gunste van de uurprijs en jullie als ouder.

Hieronder een puntsgewijze uitleg:

 • Bij de start van Kids voor Kinderen hebben we een uurprijs bepaald waarbij rekening is gehouden met de sluitingsdagen door nationale feestdagen. (We hebben destijds een jaarprijs bepaald minus de feestdagen.)
Daarna zijn we aangesloten bij de CAO Kinderopvang en kwam voor ouders de mogelijkheid om Kinderopvangtoeslag aan te vragen:
 • Onze uurprijs is toen niet aangepast voor wat betreft de feestdagen, dat hadden we kunnen doen om onderstaande redenen:
  1. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door; De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten. Kids voor Kinderen is gebonden aan de CAO kinderopvang. Op nationale feestdagen zijn we gesloten en onze medewerkers hebben recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Ook de huisvestingskosten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen.
  2. Stel dat we de uren van feestdagen uit de berekening zouden halen, dan zou de uurprijs stijgen. Hierdoor zou de te ontvangen kinderopvangtoeslag lager worden. De kosten voor kinderopvang zouden dan hoger worden, zelfs na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
 • Ouders ontvangen gewoon kinderopvangtoeslag op de dagen dat we gesloten zijn. Deze contractdagen maken deel uit van de plaatsingsovereenkomst.

Je vraagt een ruildag uitsluitend aan via de app of de ouderlogin. Ruilen kan als onze planning dit toelaat. We behandelen alleen ruildagen die binnen het lopende werkrooster van onze PM’ers vallen. Dus hoor je niet meteen iets van ons, dan is het nieuwe werkrooster nog niet klaar! Let op: Je kan geen tegoed opbouwen voor ruildagen.

We zijn van maandag tot en met vrijdag open van 7:30 tot 18:30. In het weekend  is Kids voor Kinderen gesloten.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact met ons op!