Opgroeien & ontwikkeling

Een veilige plek waar jouw kind, op eigen tempo, de wereld kan ontdekken.

Onze pedagogische visie

Kinderen vinden het heerlijk om te experimenteren, te ervaren, te spelen, te onderzoeken en vooral ook om véél zelf te doen. Onze pedagogisch medewerkers kijken naar wat jouw kind kan en ze luisteren naar wat jouw kind te zeggen heeft. Er is veel positieve aandacht voor ze, maar er worden soms ook duidelijke grenzen gesteld.

Ons kinderdagverblijf is een plek waarin kinderen met elkaar zijn, waarin ze leren om samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Ons goed doordachte pedagogisch beleid is makkelijk te lezen. We hebben een pedagogisch beleid voor Baarn en een pedagogisch beleid voor Hilversum. Het geeft houvast en structuur voor kinderen en de pedagogisch medewerkers. Een veel gehoord gezegde is: Rust – Reinheid & Regelmaat! Dit biedt kinderen houvast, terwijl vaste gewoonten op een dag zoals samen drinken en liedjes zingen, lunchen en fruit eten structuur biedt op een dag. Voor jouw baby houden we het ritme van thuis aan, dat geeft een gerust gevoel voor jouw en je baby!

Leuke activiteiten voor iedere leeftijd!

Wij bieden de kinderen bij Kids voor Kinderen een zo divers mogelijk activiteiten programma aan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag lekker naar buiten gaan. Onze tuinen bieden dan ook verschillende activiteiten zoals een speeltoestel, zandbak en veel los buitenspeelgoed.

Uniek in Baarn is de dierenweide met onze alpaca’s, Janny, Bella en Betsie. Ook hebben we een grote moestuin en fruitboomgaard. Bij ons kinderdagverblijf in Hilversum hebben we moestuintjes en kippetjes in de tuin. Deze worden iedere dag gevoerd en verzorgd door de kinderen. Kinderen beleven het buitenleven bij Kids voor Kinderen!

Een creatieve herinnering voor later...

Er worden natuurlijk regelmatig leuke tekeningen, knutselwerkjes of schilderijen gemaakt. Omdat we het leuk vinden dat je, en later jullie kind, kan zien wat er allemaal gemaakt is bij ons, houden we een plakboek bij. We noemen dit het ‘Kids plakboek’. Eigenlijk maken we een creatieve herinnering voor later!

Daarnaast kunnen we de ontwikkeling op creatief/motorisch vlak volgen. Het ‘Kids plakboek ligt op de groep in de kast en wordt bijgehouden door de pedagogisch medewerkers van de groep. Wil je het plakboek van jouw kind graag bekijken, dan kan dat altijd. Ook met de jaarlijkse 15-minutengesprekken leggen we het plakboek neer om te bekijken.

Ieder kind is uniek!

Kinderen moet zich veilig en vertrouwd voelen om te kunnen ontwikkelen. Dat is de basis voor een goede start. Wat vind een kind juist makkelijk of waar heeft het moeite mee? Waar is het heel goed in?

Ieder kind bij Kids voor Kinderen heeft een eigen mentor. Het kindvolgsysteem wordt door de mentor ingevuld en de andere pedagogisch medewerkers op de groep van jouw kind vullen het aan. We kijken vooral naar het welbevinden van je kind. Want als je kind zich goed voelt in de groep, dan ontstaat er betrokkenheid. Van daaruit kan een kind zich gaan ontwikkelen! Er worden per jaar vier observatie’s ingevuld door de mentor.

Wil je tussentijds informatie of het kindvolgsysteem inzien, vraag hier dan naar op de groep. Op een rustig moment is dit geen probleem natuurlijk.

Ons kindvolgsysteem heet Doen, Praten, Bewegen & Rekenen!

Een goed begin op de basisschool!

Een nieuwe fase breekt aan als jouw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. Wij plannen daarom met jullie een eindgesprek. Dit eindgesprek vindt ongeveer 3 maanden voor het einde van de kinderopvangperiode plaats.

Tijdens dit eindgesprek wordt het kindvolgsysteem besproken en wordt het overdrachtsformulier voor de basisschool samen ingevuld.

Als je ons hiervoor toestemming geeft, versturen wij het formulier samen met het kindvolgsysteem naar de basisschool. Op deze manier zorgen we voor een warme overdracht tussen Kids voor Kinderen en de basisschool. Deze doorgaande lijn is erg belangrijken zorgt voor een goede start op de basisschool.

Passend onderwijs

De overdracht is belangrijk in het kader van de nieuwe wet Passend Onderwijs. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Als een school 3 maanden van te voren alle informatie krijgt van een nieuw kind van de voorschool, wij dus, dan kunnen zij tijdig beoordelen of een kind eventueel in aanmerking komt voor extra begeleiding, zorg, materiaal of andere middelen. Ze hebben dan voldoende tijd om het budget hiervoor aan te vragen en te zorgen dat zodra het kind begint op school, deze extra middelen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

Daarnaast is het natuurlijk een gemiste kans als wij de ontwikkeling van jouw kind niet delen met de nieuwe leerkracht op de basisschool. Zo zal de start op de basisschool nog beter verlopen voor je kind!

Meer informatie over Passend Onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid over passend onderwijs.

Zin om erbij te horen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar Kids voor Kinderen en wil je je kind graag inschrijven voor één van onze vestigingen? Schrijf je dan in bij Kids voor Kinderen! Zodra we een beschikbare plaats hebben voor je kind, nodigen wij je uit voor een rondleiding!