Kwaliteit

Dat staat voorop bij Kids voor Kinderen!

Jaarlijkse inspectie door de GGD

Kids voor Kinderen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We doen ons nooit mooier of beter voor dan we zijn. We staan open voor feedback en horen graag als iets beter kan. De kwaliteit van onze kinderopvang komt ouders en hun kinderen, onze pedagogisch medewerkers en ons als managementteam direct ten goede.

In principe vindt éénmaal per jaar een inspectie plaats. De GGD heeft een nieuwe inspectiemethodiek ingevoerd, het zogenaamde ‘risicogericht’ toezicht. Het voornemen is om kinderdagverblijven die hun zaken structureel voor elkaar hebben, op een aantal punten minder diepgaand te inspecteren. Hierdoor kan het zijn dat er niet ieder jaar een nieuw inspectierapport verschijnt. Een inspectie wordt schriftelijk aangekondigd. De exacte dag van de inspectie is wel onaangekondigd. Dus we weten van te voren in welke periode de GGD ons komt bezoeken, maar niet op welke dag.

De inspectie bestaat uit minstens drie onderdelen:

  • Bezoek aan de vestiging van Kids voor Kinderen.
  • Gesprekken met de vestigingsmanager, de pedagogisch medewerkers en de directie.
  • Een vragenformulier voor de oudercommissie.

Naast de registratie in het landelijk register kinderopvang, kun je hier de inspectierapporten lezen van KDV Baarn, BSO Baarn en KDV Hilversum.

Op iedere vestiging een betrokken Oudercommissie

Kids voor Kinderen heeft per vestiging een oudercommissie. De oudercommissie kan ons gevraagd en ongevraagd adviseren over bijvoorbeeld pedagogisch beleid, openingstijden en tarieven. De onderwerpen waarbij de oudercommissie adviesrecht heeft, staan beschreven in het reglement voor de oudercommissie. Deze kan je hier downloaden.

Wij vinden het erg belangrijk om alle ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. Dit willen wij doen door kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden waarin ouders de mogelijkheid krijgen mee te doen binnen de kinderopvang. Bij het meedenken kunt u denken aan het organiseren van een thema ouderavond, het organiseren van de nationale voorleesdagen en het jaarlijkse hoogtepunt waar de oudercommissie ieder jaar bij betrokken is het Zomerfeest van Kids voor Kinderen.

De oudercommissie vergaderd 3 keer per jaar. De notulen van de vergadering kan je na een vergadering direct via de app lezen! Makkelijk en snel!

Heb je een vraag voor de oudercommissie of wil je kennismaken met de ouders van de oudercommissie? De contactgegevens vind je in de ouderapp.

Hilversum
Je kan ook een email sturen naar de oudercommissie in Hilversum. De commissie bestaat uit Albert Goedhart, Thijs de Wit, Fleur Siegers en Charlotte Sassen.

Baarn
Of stuur een email naar de oudercommissie in Baarn. De commissie bestaat uit Pascal Schouten, Sabine Lamme, Ricky Vaes en Jurriaan de Graaff.

Ben je ontevreden?

Wij zijn trots op onze kinderopvang en stellen alles in het werk voor de tevredenheid van ouders en hun kinderen. Soms kan het zijn dat je toch niet helemaal tevreden bent. Je kan je met je ontevredenheid wenden tot één van de vestigingsmanagers of tot Bart en Jeanine. Samen proberen we de klacht te behandelen en tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft Kids voor Kinderen een intern klachtenreglement. Dit kunt u hier downloaden en lezen.

De Geschillencommissie
Als blijkt dat we de ontevredenheid of klacht niet kunnen wegnemen, dan heb je de mogelijkheid om deze aan te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Kids voor Kinderen is hierbij aangesloten. Wil je een klacht melden? Klik dan op deze link en volg daar de aangegeven stappen.

Heb je vragen?

Wellicht zijn vragen nog niet beantwoord. Staat je vraag niet op onze veelgestelde vragen pagina? Neem alsjeblieft contact met ons op!