Praktische informatie

Dat staat voorop bij Kids voor Kinderen!

Welkom bij Kids voor Kinderen!

Kids voor Kinderen is in 2001 gestart door ons. Na jarenlang in de zorg gewerkt te hebben, vonden we het tijd voor een nieuwe stap in onze carrière. We wilden graag een eigen kinderdagverblijf starten. In 2001 was dit nog erg lastig, de kinderopvang was nog geen volwaardige commerciële bedrijfstak. Dat maakte het lastig om een geschikt pand te vinden én om ons concept gefinancierd te krijgen. Eind 2002 zijn we in gesprek geraakt met de toenmalig directeur van een grote zorginstelling in Hilversum. Mede door zijn inzet is het ons gelukt het huidige pand aan de Albertus Perkstraat aan te kopen en er ons kinderdagverblijf te beginnen.

In de jaren erna veranderde er veel in de kinderopvang. De wet Kinderopvang veranderde de financieringsstructuur helemaal en legde de verantwoordelijk voor de financiering bij ouders neer. Kids voor Kinderen was inmiddels helemaal gevestigd in Hilversum. We hebben in al die jaren een goede naam opgebouwd, iets waar we erg trots op zijn. Dit is natuurlijk mede te danken aan de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers, waarvan sommigen vanaf het begin bij Kids voor Kinderen werken.

In 2010 hebben we onze vestiging in Baarn geopend. In tegenstelling tot Kids voor Kinderen in Hilversum is er een Baarn ook een kleine buitenschoolse opvang. In korte tijd en middenin de crisis, is deze vestiging uitgegroeid tot een begrip in Baarn en omgeving. We zijn met recht groot geworden door klein en betrokken te blijven. Korte lijnen en we willen het beste voor uw en onze kinderen!

Jeanine Rozenberg-Mensen & Bart Mensen
ouders van Lisa, Tijn, Bas & Jula.
founders Kids voor Kinderen Kinderopvang

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens!

Kids voor Kinderen heeft per vestiging een oudercommissie. De oudercommissie kan ons gevraagd en ongevraagd adviseren over bijvoorbeeld pedagogisch beleid, openingstijden en tarieven. De onderwerpen waarbij de oudercommissie adviesrecht heeft, staan beschreven in het reglement voor de oudercommissie. Deze kan je hier downloaden.

Wij vinden het erg belangrijk om alle ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. Dit willen wij doen door kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden waarin ouders de mogelijkheid krijgen mee te doen binnen de kinderopvang. Bij het meedenken kunt u denken aan het organiseren van een thema ouderavond, het organiseren van de nationale voorleesdagen en het jaarlijkse hoogtepunt waar de oudercommissie ieder jaar bij betrokken is het Zomerfeest van Kids voor Kinderen.

De oudercommissie vergaderd 3 keer per jaar. De notulen van de vergadering kan je na een vergadering direct via de app lezen! Makkelijk en snel!

Heb je een vraag voor de oudercommissie of wil je kennismaken met de ouders van de oudercommissie? De contactgegevens hangen in Baarn en Hilversum op het prikbord in de hal.

Hilversum
Je kan ook een email sturen naar de oudercommissie in Hilversum. De commissie bestaat uit Albert Goedhart, Thijs de Wit en Fleur Siegers.

Baarn
Of stuur een email naar de oudercommissie in Baarn. De commissie bestaat uit Pascal Schouten, Sabine Lamme, Ricky Vaes en Jurriaan de Graaff.

Ben je ontevreden?

Wij zijn trots op onze kinderopvang en stellen alles in het werk voor de tevredenheid van ouders en hun kinderen. Soms kan het zijn dat je toch niet helemaal tevreden bent. Je kan je met je ontevredenheid wenden tot één van de vestigingsmanagers of tot Bart en Jeanine. Samen proberen we de klacht te behandelen en tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft Kids voor Kinderen een intern klachtenreglement. Dit kunt u hier downloaden en lezen.

De Geschillencommissie
Als blijkt dat we de ontevredenheid of klacht niet kunnen wegnemen, dan heb je de mogelijkheid om deze aan te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Kids voor Kinderen is hierbij aangesloten. Wil je een klacht melden? Klik dan op deze link en volg daar de aangegeven stappen.

Heb je vragen?

Wellicht zijn vragen nog niet beantwoord. Staat je vraag niet op onze veelgestelde vragen pagina? Neem alsjeblieft contact met ons op!